ทำไมต้องทำการตลาดออนไลน์

ปัจจุบันแนวโน้มการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของผู้คนในพื้นที่ต่างๆกำลังเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเข้าถึงผ่านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประเภทไหนก็ตาม เช่น PC computer, Notebook, มือถือ Smartphone, Tablet computer หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ Hi-Technology อื่นๆ ก็ยังถูกพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย

ด้วยเหตุนี้การตลาดออนไลน์จึงต้องเข้ามามีบทบาทในการเป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้ผู้บริโภครับรู้โดยทั่วถึงด้วยช่องทางต่างๆที่มีให้เลือกมากมาย เช่น Search Engine, Website, Facebook, Email, Twitter, Instagram, Webboard หรือชุมชนออนไลน์ต่างๆ โดยองค์กรจะต้องเลือกใช้ช่องทางที่เหมาะสม ภายใต้งบประมาณที่กำหนดและเวลาที่ถูกจำกัดเอาไว้

อย่างไรก็ตาม ในการทำการตลาดออนไลน์นั้น ในพื้นฐานหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ง่ายๆใครๆก็ทำได้ เพราะเราเริ่มที่จะคุ้นเคยกับการใช้ช่องทางต่างๆในการสื่อสาร และรับรู้ข่าวสารประจำวันกันอยู่แล้ว แต่หากมองในแง่ของประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น การทำการตลาดออนไลน์ จะต้องพิจารณาในรายละเอียดกันตั้งแต่การวางแผน การกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ และวิธีการดำเนินการ ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรหวังไว้ โดยต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสำคัญ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรกำหนดขึ้นมาตั้งแต่ต้น

ดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบในการทำการตลาดออนไลน์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในแง่ของกระบวนการทางด้านการตลาดด้วย เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมการตลาดออนไลน์ให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามต้องการ