คนเข้าเว็บเยอะ แต่ขายสินค้าไม่ได้

ปัญหาหนึ่งที่มักพบได้บ่อยๆในร้านค้าออนไลน์ที่ทำการตลาดไปแล้ว นั่นก็คือมีคนเข้ามาในเว็บไซต์ของเรามากมาย แต่ยอดขายกลับทำได้ไม่ดีนัก ทำให้ผู้ประกอบการยังต้องกลับไปพิจารณาหาสาเหตุว่าทำไมคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเรา แล้วไม่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเรา ซึ่งจากการวิจัยพบว่า สาเหตุหลักๆมาจาก

  1. ราคาสินค้าสูงกว่าคู่แข่ง หรือคู่แข่งจัดโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจกว่า
  2. ทำการตลาดผิดกลุ่มเป้าหมาย
  3. ลูกค้าไม่มั่นใจที่จะสั่งซื้อสินค้ากับเรา

ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม นักการตลาดออนไลน์จะต้องค้นหาให้เจอ ว่าอะไรคือสาเหตุหลักที่มีผลทำให้ ลูกค้าไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าจากเรา แล้วดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เสร็จสิ้น แล้วท่านจะเห็นยอดขายกระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน