ทำไมต้องทำการตลาดออนไลน์

ปัจจุบันแนวโน้มการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของผู้คนในพื้นที่ต่างๆกำลังเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเข้าถึงผ่านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประเภทไหนก็ตาม เช่น PC computer, Notebook, มือถือ Smartphone, Tablet compute…